Fakturačné údaje

Spoločnosť AB-COM s.r.o. je na Slovensku registrovaná ako daňový subjekt a je zapísaná v OR Okresného súdu Nitra, oddiel: Sro, vložka číslo: 11318/N, deň zápisu: 09. 02. 1999. Dohľad vykonáva SOI Nitra.

AB-COM s.r.o.

M. Rázusa 4795/34
955 01 Topoľčany
Slovenská republika
E-mail: info@abcom.sk
Tel: +421 38 53 62 611

IČO: 36530786
IČ DPH: SK 2020137504
ČSOB: SK95 7500 0000 0005 1188 7803
VÚB: SK13 0200 0000 0020 5766 2653
Tatra Banka: SK87 1100 0000 0026 2083 1656