Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator website

Prohlášení o ochraně osobních údajů

Společnost AB-COM s.r.o., která je provozovatelem stránky www.abcom.tv zpracovává z pozice provozovatele osobní údaje uživatelů stránky www.abcom.tv.

Zpracování osobních údajů se řídí platnou legislativou a je realizováno na základě oprávněného zájmu, zákonné povinnosti nebo uděleného souhlasu.

Rozsah zpracování osobních údajů

Poskytování služeb

Osobní údaje zpracováváme v rozsahu: Jméno, příjmení, adresa, email, telefon

Marketingové účely

Osobní údaje zpracováváme v rozsahu: Jméno, příjmení, email, telefon

Přístup k osobním údajům

Přístup k zpracovávaným osobním údajům mají naši zaměstnanci v rozsahu nezbytném pro plnění jejich úkolů při poskytování služeb spojených s využíváním stránky www.abcom.tv. Všichni zaměstnanci, kteří mají přístup k osobním údajům, byli poučeni o zásadách zpracování osobních údajů a o zachování mlčenlivosti.

Vaši spokojenost s nákupem zjišťujeme prostřednictvím e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky, do něhož je náš e-shop zapojen. Ty vám zasíláme pokaždé, když u nás nakoupíte, pokud ve smyslu § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti jejich zasílání neodmítnete. Zpracování osobních údajů pro účely zaslání dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky provádíme na základě našeho oprávněného zájmu, který spočívá ve zjišťování vaší spokojenosti s nákupem u nás. Pro zasílání dotazníků, vyhodnocování vaší zpětné vazby a analýz našeho tržního postavení využíváme zpracovatele, kterým je provozovatel portálu Heureka.cz; tomu pro tyto účely můžeme předávat informace o zakoupeném zboží a vaši e-mailovou adresu. Vaše osobní údaje nejsou při zasílání e-mailových dotazníků předány žádné třetí straně pro její vlastní účely. Proti zasílání e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky můžete kdykoli vyjádřit námitku odmítnutím dalších dotazníků pomocí odkazu v e-mailu s dotazníkem. V případě vaší námitky vám dotazník nebudeme dále zasílat.

Zabezpečení a ochrana osobních údajů

Všechny osobní údaje jsou náležitě zabezpečeny před odcizením, ztrátou, poškozením, zničením, neoprávněným přístupem, změnou a rozšiřováním. Pro tento účel jsme přijali odpovídající technické, organizační a personální opatření odpovídající stupni technického rozvoje.

Uchovávání osobních údajů

Osobní údaje našich klientů jsou zpracovávány za účelem poskytování služeb bez doby expirace.

Kontrola osobních údajů

Osobní údaje zpracovávané v našich interních systémech neposkytujeme třetím stranám, s výjimkou, pokud to vyplývá z platné legislativy.

Ve smyslu platných předpisů můžete požádat o přístup k osobním údajům a také o informaci, jakým způsobem jsou Vaše osobní údaje zpracovávány.

Žádost o tyto informace je nutné zaslat písemně na adresu AB-COM s.r.o., M. Rázusa 4795/34, 955 01 Topoľčany.

Oprava, vymazání, omezení zpracování osobních údajů

Pokud si chcete ověřit přesnost zpracování osobních údajů, nebo je chcete doplnit, aktualizovat, odstranit či omezit rozsah jejich zpracování, můžete tak učinit písemnou žádostí zaslanou na adresu AB-COM sro, M. Rázusa 4795/34, 955 01 Topoľčany .

Cookies

Stránka www.abcom.tv využívá funkci cookies, která zaznamenává pohyb uživatele v rámci stránky www.abcom.tv. Využívání této funkce slouží k vylepšení aplikace a zlepšení zákaznické podpory.

Při této činnosti nedochází k zaznamenávání osobních údajů uživatele, kromě informací o stránkách, které uživatel navštívil, IP adrese, ze které se na stránku přihlásil, čase a datu, který v aplikaci uživatel strávil.

Informace o pohybu uživatele v aplikaci ukládá internetový prohlížeč na disk počítače, ze kterého uživatel aplikaci navštívil.

Stížnosti

Pokud budete mít pocit, že se s Vašimi osobními údaji nezachází ve smyslu platné legislativy na ochranu osobních údajů, můžete nám poslat písemnou stížnost na adresu info@abcom.sk

Pokud nebudete spokojeni se způsobem vyřízení Vaší stížnosti, máte právo podat stížnost na Úřad pro ochranu osobních údajů, Hraniční 12, 820 07 Bratislava 27.

Dotazy

Pokud máte jakékoli další otázky ohledně zpracování osobních údajů, můžete nás kontaktovat na info@abcom.sk.